PROGRESI NË MBROJTJEN DHE PROMOVIMIN E TRASHËGËMISË KULTURORE

E mërkurë, 29 korrik 2015

Ky është viti i dytë që Ec Ma Ndryshe dërgon në Komisionin Evropian kontribut të strukturuar për Raportin për Kosovën 2015 (ish Raporti i Progresit) mbi trashëgiminë kulturore dhe planifikimin urban.

Raporti përmbledh të gjitha të gjeturat dhe rekomandimet e punës një vjeçare të organizatës në fushtat e lartëpërmendura, të shtrira në Prizren dhe Prishtinë.

Raportin mund ta gjeni në këtë link: http://ecmandryshe.org/repository/docs/150728180603_Raporti_Ec_ma_ndryshe___Shqip.pdf  

 

Buletini Per te marre buletinin mujor me aktivitetet e Forumit Kulturor regjistrohuni ketu: