Misioni dhe aktiviteti

Forumi Kulturor i Kosovës është Rrjet i Organizatave të Pavarura të Kulturës të Kosovës themeluar me qëllim të:
 • Fuqizimit të  organizatave të pavarura kulturore duke i zhvilluar kapacitetet e tyre për realizimin e  programeve të tyre,
 • Afirmimit të  organizatave anëtare,
 • Përfshirjes  së organizatave anëtare në proceset vendimmarrëse,
 • Rritjes së përkrahjes së skenës së pavarur të kulturës,
 • Mbrojtjes dhe përmirësimit të pozitës së organizatave anëtare karshi institucioneve relevante të Kosovës dhe jashtë saj.


Forumi Kulturor synon të përmbush misionin e vet nëpërmjet aktiviteteve si:

 • Komunikimit dhe rrjetëzimit të organizatave të pavarura në fushën e kulturës.
 • Shkëmbimit dinamik të informacioneve dhe të përvojave.
 • Aktiviteteve të lobimit dhe avokimit
 • Trajnimeve specifike për nevojat e organizatave anëtare
 • Organizimit të debateve dhe forumeve
 • Bashkërenditjes së aktiviteteve artistike dhe kulturore


Forumi Kulturor u themelua me iniciativën e Teatrit ODA dhe në mars të vitit 2012 mbajti Kuvendin e Përgjithshëm themelues me 22 organizata të pavarura kulturore si anëtare.

Buletini Per te marre buletinin mujor me aktivitetet e Forumit Kulturor regjistrohuni ketu: