Aktivitetet e Forumit Kulturor

E enjte, 06 nëntor 2014FOKUS GRUPI "POLITIKAT KULTURORE NË KOMUNAT E KOSOVËS" Forumi për Zhvillim Kulturor mbajti sot fokus grupin e rradhës "Politikat kulturore në komunat e Kosovës". Ky projekt i themeluar më 2011 ka për qëllim të zhvilloj dhe të forcoj Forumin Kulturor duke ofruar këshilla dhe njohuri të çmueshme për politikat kulturore të Kosovës. më shumë
E martë, 28 tetor 2014ORGANIZATAT E KULTURËS NË JUNIKmë shumë
E hënë, 13 tetor 2014INICIATIVA PËR MBROJTJEN E KINO LUMBARDHIT Vendimi Kuvendit të Komunës së Prizrenit për të shpallë Kino Lumbardhin si hapësirë të interesit të përgjithshëm publik (shoqëror), është mirëpritur nga shoqëria civile kosovare. Megjithatë, ndër veprimet e propozuara pas dhënies së këtij statusi, në vendim përmendet edhe “zgjerimi i rrugës”, i cili sipas organizatave civile është në kundërshtim të drejtpërdrejt me qëllimin e shpalljes e kësaj hapësire si zonë publike.më shumë
E diel, 12 tetor 2014VAZHDOJNË TAKIMET ME DREJTORITË KOMUNALE TË KULTURËS DHE KULTURËN E PAVARUR “Forumi për Zhvillim Kulturor” ka vazhduar takimet nëpër komuna me qëllim ndërtimin e një bashkëpunimi dhe dialogu të vazhdueshëm midis autoriteteve publike dhe kulturës së pavarur. Takime me drejtoritë komunale për kulturë janë zhvilluar në komunën e Mamushës, Prishtinës, Pejës, Prizrenit dhe Gjakovës dhe gjithashtu kanë vazhduar edhe takimet me organizatat e pavarura të kulturës. më shumë
E premte, 12 shtator 2014HULUMTIMI MBI BUXHETIN SHTETËROR PËR KULTURËNForumi Kulturor ka analizuar buxhetin shtetëror për kulturën nga ku del se sektori vazhdon të mbetet në margjinat e politikave publike në Kosovë. Përkundër transferimit të kompetencave dhe përfundimit të prioriteteve shtet ndërtuese, vendi i kulturës në prioritetet publike mbetet i njëjtë. më shumë
Artikuj: 53
Buletini Per te marre buletinin mujor me aktivitetet e Forumit Kulturor regjistrohuni ketu: