Aktivitetet e Forumit Kulturor

E mërkurë, 11 qershor 2014RROK PUBLIKON KALENDARIN KULTUROR TË PRIZRENIT PËR VITIN 2014Rrjeti i Organizatave të Kulturës në Prizren (RrOK) ka publikuar Kalendarin Kulturor të Prizrenit me mision për të ngritur, promovuar dhe koordinuar me efikasitet ofertën kulturistike të Prizrenit.më shumë
E martë, 10 qershor 2014PUBLIKOHET RAPORTI “KULTURA NË POLITIKAT SHTETËRORE TË KOSOVËS”Forumi Kulturor publikoi raportin “Kultura në politikat shtetërore të Kosovës”, i cili fokusohet rreth resurseve dhe limiteve të skenës kulturore të Kosovës. më shumë
E martë, 10 qershor 2014RROK PËR STRATEGJINË E TURIZMIT NË PRIZREN Rrjeti i Organizatave të Kulturës në Prizren (RrOK) është bërë pjesë e grupit punues për hartimin e Strategjisë së Turizmit për Prizrenin dhe në të njejtën kohë do të koordinoj punën e këtij grupi. Hartimi i Strategjisë së Turizmit është inicuar nga Drejtoria për Turizëm dhe Zhvillim Ekonomik në komunën e Prizrenit.më shumë
E martë, 10 qershor 2014TAKIMET ME DREJTORITË KOMUNALE TË KULTURËS DHE KULTURËN E PAVARURMe qëllim ndërtimin e një dialogu dhe bashkëpunimi të vazhdueshëm ndërmjet sektorit të pavarur të kulturës dhe autoriteteve publike, në kuadër të projektit “Forumi për Zhvillim Kulturor” janë zhvilluar një numër takimesh me përfaqësues të sektorit te kulturës në nivel lokal.më shumë
E martë, 10 qershor 2014FILLON PROJEKTI “FORUMI PËR ZHVILLIM KULTUROR” Forumi për Zhvillim Kulturor është një projekt i cili ka për qëllim të zhvilloj më tutje dhe të forcojë Forumin Kulturor të formuar në vitin 2011, duke ofruar këshilla dhe njohuri të vlefshme për politikat kulturore të Kosovës. Projekti financohet nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë ndërsa bartës të projektit janë Forumi Kulturor, Teatri ODA dhe DokuFest.më shumë
Artikuj: 53
Buletini Per te marre buletinin mujor me aktivitetet e Forumit Kulturor regjistrohuni ketu: