Aktivitetet e Forumit Kulturor

E shtune, 23 mars 2013SISTEMI FUNKSIONAL I QEVERISJES FINANCIARE – TRAJNIM NË VEND PËR ORGANIZATAT ANËTARE TË FORUMIT KULTURORBazuar në rezultatet e punëtorisë për identifikimin e nevojave të anëtarëve FK i ofron shërbime trajnuese në vend anëtarëve – duke i ofruar përkrahje organizatave në zyret e tyre, si një mënyrë më efikase për të forcuar organizatat anëtare përmes ndërtimit të një sistemi më funksional të qeverisjes financiaremë shumë
E hënë, 18 mars 2013STRATEGJI E KULTURËS PËR PRISHTINËNForumi Kulturor, përkatësisht Task forca “Kultura dhe Qyteti” ka përgatitur dokumentin “Strategji e Kulturës për Prishtinën” për Komunën e Prishtinës. Dokumenti i është dorëzuar Drejtorisë për Kulturë së Komunës së Prishtinës dhe pritet që gjatë këtij viti Forumi Kulturor në bashkëpunim me Komunën e Prishtinës të marrin hapat e parë në procesin e krijimit te Strategjisë Kulturore të Prishtinës. më shumë
E hënë, 25 shkurt 2013KONFERENCA VJETORE E FORUMIT KULTURORKonferenca vjetore është aktiviteti që përmbledh aktivitetin vjetor të rrjetit dhe si ngjarje prodhon rekomandime që inkurajojnë ndryshime në mjedisin kulturor në vitin që vjen.më shumë
E premte, 15 shkurt 2013FORUMI KULTUROR - GJILANForumi Kulturor Gjilan u mbajt më 7 nëntor 2012, në Qendrën e Artit Bashkëkohor “Varg e vi”, Gjilan.më shumë
E premte, 21 dhjetor 2012TË MENDUARIT STRATEGJIK, PLANIFIKIMI DHE NGRITJA E FONDEVE PËR MENAXHERËT KULTURORË, PA E LËNË ANASH KREATIVITETINBazuar në rezultatet e dala nga punëtoritë e organizuara për identifikim të nevojave për ndërtim të kapaciteteve nga anëtarët, FK ka organizuar trajnime për përfaqësuesit e organizatave anëtare.më shumë
Artikuj: 53
Buletini Per te marre buletinin mujor me aktivitetet e Forumit Kulturor regjistrohuni ketu: